Türk Nedir? Türkler Kimdir? Türklük Nedir?

"Türk milleti; soy, dil, kültür, ülkü, vatan, tarih ve din unsuru ve birliği ile birbirine bağlı bir cemiyettir." (Nejdet Sançar) Türk milletinin bazı fertleri bu unsurların tamamıyla bazıları bir kaç tanesi ile Türk Milleti'ne mensup olabilir. (TURKAU)


...

Tarihteki İlk Türk Devleti

Asya Hun Devleti

Lisedeki eğitim hayatımızda da defalarca öğretilmiş bir bilgidir.

Biz tarihteki ilk atalarımızı Asya Hun Devleti olarak kabul ederiz. Fakat Türk adı ilk defa Göktürk Kağanlığı ile duyulmuştur....
Türk Tarihi Metinler

Gök tarafından tahta çıkarılan Hsiung-nular’ın büyük Ch’an-yü’sü saygıyla imparatorun hatırını sorar.

Devam..
...
Anadolu Öncesi Türk Kültürü

Türk devletleri çeşitli Türk boylarının oluşturduğu bir konfederasyon idi. Devletin başında Kağan unvanını taşıyan bir hükümdar bulunurdu.

Devam..
...
Kavimler Göçü Ve Doğu Ve Orta Avrupa’da Türkler

Orta Asya’da Kuzey Hun Devleti’nin yıkılışından sonra (M.S. 216) bazı Türk boyları batı yönünde hareketlenerek Seyhun Nehri’nin batısında,

Devam..
...
Tarihte Türk Devlet Ve Beylikleri (Türkiye Dışı)

Birçok yerde arkeolojik kazıya dahi ihtiyaç göstermeden Sibirya’da Kem (Yenisey) ırmağının yukarı

Devam..
...
Türk Tarihine Genel Bakış

Türk milleti doğuda Japon denizinden, batıda Baltık denizine; Kazan-Güney Sibirya hattından güneyde

Devam..
...
Türk Coğrafyası

Türklerin tarih sahnesine ilk çıktıkları bölge, yani Türklerin anayurdu üzerinde çeşitli görüşler vardır.

Devam..


Türkler savaşmaya başlarsa şeytanı cehennemde esir alır !

-CENGİZ HAN-

...

Attila

Atilla,Avrupa Hun İmparatorluğu'nun en büyük ve en tanınmış hükümdarıdır. İlk zamanlarda devleti kardeşi Bleda ile ortak olarak yönetirken,kardeşiyle görüş ayrılıkları yaşamış ve Bleda'nın hayatına son vererek kendisini devletin hükümdarı ilan etmiştir. 445 yılında devletin başına geçen Attila Avrupa üzerindeki hakimiyeti ve yaptığı seferlerle Avrupalılar arasında ''Tanrının Kırbacı'' olarak adlandırılmıştır.

Attila,yıllarca Avrupa'ya hükmetmiş ve devletleri kendisinden korkutmuş bir Türk hükümdardır....

Osmanlı Padişahları

Tabi ki 36 padişahı buraya yazarak uzunca bir liste oluşturamayız. Fakat herkesin bilmesi gereken hükümdarları şu şekilde sıralayabiliriz.

-İlk Padişah I.Osman(Osman Bey)1299-1326

-Osmanlılarda İlk Halife I.Selim(Yavuz Sultan Selim)

-46 sene ile en uzun süre tahta kalan padişah I.Süleyman(Kanuni)

-93 gün ile en kısa süre tahta kalan V.Murad 30 Mayıs 1876-31 Ağustos 1876

-Osmanlılarda Son Halife Abdülmecit Efendi

-Son Padişah VI.Mehmet VahdettinTüm Haklar Saklıdır © | 2021